Fillers

Mer information om fillers

Fillers är en form av injektionsbehandlingar som syftar till att fylla ut områden i huden som av en eller annan anledning inte har den fyllighet som önskas. Det kan exempelvis vara åldersrynkor, skrattrynkor eller att man tycker att man har läppar som inte har den form man önskar.

En av de huvudsakliga beståndsdelarna i fillers är hyaluronsyra som är ett ämne som finns naturligt i huden. Mängden hyaluronsyra och den egna produktionen i kroppen avtar med ökande ålder. Det är en del av förklaringen till varför vi får rynkor med åren.

Injektioner med fillers är en säker behandling då man inte injicerar kroppsfrämmande substanser, men givetvis kräver det goda kunskaper om både fysiologi, hygien och potentiella komplikationer för att behandlingen ska vara 100% säker. Det handlar både om att placera substansen på rätt plats och i rätt hudlager samt att administrera rätt mängd för att få ett resultat som blir naturligt och snyggt.

De substanser som används i fillers utvecklades ursprungligen för den rekonstruktiva plastikkirurgin där man önskade kunna återställa skadad vävnad på ett skonsamt sätt. De produkter som vi använder har därför genomgått rigorösa kliniska tester, vilket gör att vi tryggt vågar använda dem även i estetiska sammanhang.

Effekten av en fillersbehandling kvarstår i normalfall mellan cirka fyra och tolv månader innan kroppen har brutit ner ämnet på naturlig väg. Nedbrytningstiden beror på ett flertal individuella faktorer såsom livsstil, ålder och vilket område som har behandlats.

Botox är ett alternativ

Ett alternativ till fillers är Botox eller botulinumtoxin. Detta är också en injektionsbehandling, men här injiceras istället en mycket utspädd form av detta nervgift för att få muskler att slappna av. Det i sin tur hjälper till att motverka rynkor i exempelvis pannan eller mellan ögonbrynen. Vilken behandling som är bäst avgörs från fall till fall. Både botox och fillers ger mycket goda resultat.

Trådlyft kommer åt svårare områden

Vid nedhängande ögonlock eller mycket slapp hud i ansiktet hjälper inte alltid fillers eller botox tillräckligt bra. Då finns behandlingen trådlyft som är ett mycket gott och mer skonsamt alternativ till ett kirurgiskt ansiktslyft.

Här injicerar man en slags trådar med små hullingar som hjälper till att lyfta upp huden och ger ett piggare och yngre utseende. Trådarna består av ett material som liknar det som används inom vanlig kirurgi och absorberas med tiden helt av kroppen utan att lämna några spår efter sig.

Boka våra kurser inom fillers & botox här: